Skano mööbli hooldusjuhend 

MÖÖBLI PAIGUTAMINE

 • Mööbel paigaldada ruumidesse, kus temperatuur jääb vahemikku +5 kuni +35 C ning suhteline õhuniiskus on 30 kuni 70%. Ärge paigutage mööblit küttekehade lähedusse. Kuum õhk võib põhjustada mööbli kuivamist ja deformeerumist.
 • Mööbli pleekimise vältimiseks kaitske pindu otsese päikesevalguse eest. Otsene päikesevalgus tuhmistab ka peegelpindasid ja kuivatab nahkkatteid.

MÖÖBLI OMADUSED

 • Puit ning naturaalne nahk on looduslikud materjalid, eri mööbliesemete vahel võib esineda kergeid toonierinevusi. Kui tooted on ostetud eri ajal, võivad neid olla mõjutanud keskkonnategurid ning esemed ei pruugi olla identse välimuse ja tooniga.
 • Siseruumides kasutatavate erinevate küttesüsteemide tõttu võivad puidust detailide liitekohtadesse tekkida mikropraod. Puitmaterjali paisumisest ja kahanemisest tingituna võivad ilmneda väikesed erinevused esemete üldmõõtudes.

MÖÖBLI PUHASTAMINE

 • Täispuidust mööblit puhastage pehme, niiske lapiga. Vajadusel kasutage enamlevinud mitteabrasiivseid puitpindadele mõeldud puhastusvahendeid lisades neid veele.
 • Naturaalsest nahast mööblit puhastada kuiva või kergelt niiske lapiga.
 • Nubuk naha puhul pühkida tolmu tolmuimejaga ning probleemseid kohti pühkida harjaga.
 • Vältimaks veekahjustuste ja jäävate plekkide teket eemaldage mööblile sattunud mustus koheselt. Kõige olulisem on mööbli pind seejärel viivitamata lapiga kuivatada.
 • Mööbli värskendamiseks kasutage müügilolevaid mööblihooldusvahendeid järgides nende pakendil toodud eriotstarvet ja kasutamisjuhist. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada tugevatoimelisi (ammoniaaki, alkoholi, või pehmendajat sisaldavat) puhastusaineid.
 • Kindlasti tuleb vältida alkoholi, kohvi jne teiste tugeva värviga ainete otsest ning pikaaegset kontakti mööbliga. Vältige mööbli vigastamist teravate esemetega. Garantii mööblile ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vedelike- ja kuumuskahjustustele.
 • Pehme mööbli puhastamisel saab parima tulemuse kasutades vastavaid puhastusteenuseid pakkuvaid spetsialiste/ettevõtteid.

 MÖÖBLI KASUTAMINE

 • Mööbli ustele ja sahtlitele ei tohi riputada lisaesemeid. Vältimaks kappide uste hingede ja sahtlite deformeerumist, tuleks uksi ja sahtleid sulgeda vaikselt ning hoida suletuna.
 • Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaaluseta. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga.
 • Kui mööbli seotistes, kus on kasutatud tõmmitsaid, polt või kruvisid ilmnevad lõtkud, tuleb neid aeg-ajalt pingutada.
 • Täispuitlaual lõikamisel kasuta lõikelauda.
 • Mööblit liigutades ühest kohast teise ei tohi lohistada, vaid peab tõstma. Lohistamise tagajärjel võivad deformeeruda mööbli kinnituskohad.

GARANTII

 • SKANO toodetele, mis on ostetud meie kauplustest, kehtib 2 aastane garantii, mille tähtaeg algab kauba kättetoimetamise päevast. Garantii kehtib võimalikele tootmisdefektidele tingimusel, et toote paigaldamisel on järgitud pakendis olevat toote kokkupanemise juhendit ja toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt.
 • Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks peate garantii ajal ilmnenud defektidest SKANO-le teatama vähemalt 1 kuu jooksul peale defekti ilmnemisest, esitades kirjaliku pretensiooni SKANO kaupluse E-posti aadressile või pöörduma otse Skano kauplusesse. Pretensioonis tuleb ära märkida defektse toote nimetus, detaili nimetus ning vea kirjeldus. Pretensioonile peab olema lisatud SKANO poolt väljastatud arve koopia.
 • SKANO ei anna garantiid puidu ja naha tooni muutustele. Kuna tegemist on naturaalsest materjalist toodete või tootedetailidega, siis võib toonides aja jooksul tekkida muutusi, mis on põhiliselt tingitud valguse pleekivast mõjust.
 • Garantii jooksul parandab või asendab SKANO kõik defektsed detailid või tooted nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 60 kalendripäeva jooksul (pikema perioodi jooksul teavitatakse sellest klienti), alates pretensiooni laekumisest SKANO-le

GARANTII KATKEB KUI:

 • Mööblit pole kasutatud vastavalt otstarbele ning kasutusjuhendi nõudeid ja soovitusi on eiratud.
 • Mööblile on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile.
 • Mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise, hoidmise või transportimise tagajärjel.
 • Mööblit on ostja või kolmandate isikute poolt remonditud.
 • Mööblit on valesti hooldatud.
 • Mööbel on ebaõigelt monteeritud.

 GARANTII ALLA EI KUULU:

 • Loomulik kulumine ja pleekimine.
 • Naturaalsete materjalide erinevus tekstuuris ja värvitoonis.
 • Hooldustööd, mille vajalikkus ilmnes alles garantiiajal.
 • Kergesti purunevad materjalid (klaas, tehismaterjalid jne).