BALDŲ LAIKYMAS

 • Baldus reikia laikyti ir naudoti patalpose, kurių oro temperatūra yra 5-35 ºC, o santykinė oro drėgmė sudaro 30-70%. Nestatykite baldų arti šildymo įrenginių. Nuo karšto oro baldai gali perdžiūti ir deformuotis.
 • Baldai turi būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Jie nublankina veidrodžių paviršių ir išdžiovina odinius apmušalus.

BALDŲ SAVYBĖS

 • Mediena ir oda yra natūralios medžiagos, todėl skirtingų baldų atspalviai gali šiek tiek skirtis. Jei baldai buvo pirkti ne vienu metu, jie gali būti paveikti aplinkos veiksnių, gaminiai gali būti praradę savo pradinę išvaizdą ir atspalvį.
 • Dėl vidaus patalpose naudojamų įvairių šildymo sistemų, medinių detalių sujungimo vietose gali atsirasti mikroplyšių. Dėl medienos plėtimosi ir traukimosi bendri baldų matmenys gali būti šiek tiek skirtingi.

BALDŲ VALYMAS

 • Natūralaus medžio baldus valykite minkšta drėgna šluoste. Reikalui esant reikia naudoti įprastines neabrazyvines medinių paviršių priežiūrai skirtas valymo priemones, įpilant jas į vandenį.
 • Natūralios odos baldus reikia valyti sausa arba šiek tiek drėgna šluoste.
 • Dulkes nuo nubuko odos reikia pašalinti dulkių siurbliu, o problemiškas vietas nuvalyti šepečiu.
 • Siekiant išvengti vandens pažeidimų ir įsigėrusių dėmių atsiradimo, nešvarumus nuo baldų būtina pašalinti nedelsiant. Labai svarbu baldų paviršių po to iš karto nusausinti sausu audeklu.
 • Baldų atnaujinimui reikia naudoti baldų priežiūrai skirtas priemones pagal ant pakuotės nurodytą specialią paskirtį ir vadovaujantis naudojimo taisyklėmis. Jokiu būdu negalima naudoti stiprių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra amoniako, alkoholio arba minkštiklių.
 • Būtinai reikia pasirūpinti, kad baldai dažnai ir ilgą laiką nekontaktuotų su alkoholiu, kava bei kitomis ryškią spalvą turinčiomis medžiagomis. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte baldų aštriais daiktais. Garantija neapima mechaninių ir skysčių bei karščio sąlygotų pažeidimų.
 • Minkštiems baldams valyti patartina naudotis atitinkamų registruotų firmų valymo paslaugomis.

BALDŲ NAUDOJIMAS

 • Ant baldų durų ir stalčių draudžiama tvirtinti ar kabinti papildomus krūvius. Siekiant išvengti spintų durų vyrių ir stalčių deformacijos, baldų duris ir stalčius reikia uždaryti be triukšmo ir laikyti uždarus.
 • Ant baldų draudžiama statyti karštus daiktus be specialaus padėklo. Ant baldo išsiliejusį skystį reikia nedelsiant pašalinti švaria sausa šluoste.
 • Jeigu baldams suveržti panaudotos sąvaržos, varžtai arba sraigtai ir jiems atsilaisvinus atsiranda plyšiai, jungiamąsias detales reikia kartkartėmis vėl suveržti.
 • Pjaustant ant medinio stalo, būtina naudoti pjaustymo lentelę.
 • Perkeliant baldus iš vienos vietos į kitą, juos reikia pakelti, o ne traukti grindimis. Nuo traukimo gali deformuotis baldų sujungimų vietos.

GARANTIJA

 • Mūsų parduotuvėse pirktiems SKANO gaminiams galioja dvejų metų garantija, kurios garantinis laikotarpis prasideda nuo prekės pristatymo dienos. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės su sąlyga, kad surenkant gaminį buvo laikomasi prie gaminio pridėtos surinkimo instrukcijos ir gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį.
 • Siekdamas realizuoti garantijos nustatytas teises, pirkėjas apie garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus turi pranešti SKANO ne vėliau kaip per 1 mėnesį, pateikdamas rašytinę pretenziją SKANO parduotuvės el. pašto adresu arba tiesiogiai kreiptis į SKANO parduotuvę. Pretenzijoje būtina nurodyti defektinio gaminio arba gaminio detalės pavadinimą ir defekto aprašymą. Prie pretenzijos būtina pridėti SKANO išduotos sąskaitos kopiją.
 • SKANO nesuteikia garantijos medienos ir odos atspalvio nevienodumams. Kadangi tai yra iš natūralių medžiagų pagaminti gaminiai arba gaminių detalės, laikui bėgant gali atsirasti atspalvio nevienodumai, kuriuos sąlygoja blukinantis šviesos poveikis.
  Garantinio laikotarpio metu SKANO pataiso arba pakeičia visas defektą turinčias detales ar gaminius kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos (jei laikotarpis ilgesnis, apie tai pranešama pirkėjui).

GARANTIJA NUTRŪKSTA, KAI:

 • Baldai naudojami ne pagal paskirtį ir nesilaikant instrukcijos reikalavimų ir nepaisant rekomendacijų.
 • Baldai buvo papildyti ne jiems skirtomis detalėmis.
 • Baldai buvo pažeisti juos netinkamai naudojant, laikant arba transportuojant.
 • Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų.
 • Baldai buvo netinkamai prižiūrimi.
 • Baldai buvo netinkamai surinkti.

GARANTIJA NETAIKOMA:

1. Natūraliam prekės susidėvėjimui ir išblukimui.
2. Natūralių medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumui.
3. Priežiūros darbams, kurių būtinybė paaiškėjo jau prasidėjus garantiniam laikotarpiui.
4. Trapioms medžiagoms (stiklui, dirbtinėms medžiagoms ir t. t.).