MĒBEĻU UZSTĀDĪŠANA

 • Mēbeles uzstāda telpās ar temperatūru no +5 līdz +35 C un ar relatīvo gaisa mitrumu no 30 līdz 70%. 
 • Nenovietojiet mēbeles apkures ķermeņu tuvumā. Karstais gaiss var izraisīt mēbeļu izkalšanu un deformēšanos. 
 • Lai izsargātos no mēbeļu izbalēšanas sargājiet virsmas no tiešas saules staru iedarbības.
 • Tieša saules staru iedarbība balina arī spoguļvirsmas un kaltē ādas izstrādājumus.
MĒBEĻU ĪPAŠĪBAS
 • Koks un naturālā āda ir dabīgi materiāli un starp dažādiem mēbeļu priekšmetiem var būt nelielas toņu atšķirības. Ja izstrādājumi ir izgatavoti dažādos laikos, tie var būt dažādu vides apstākļu iespaidoti un priekšmeti var nebūt savstarpēji identiski pēc izskata un krāsas toņa.
 • Iekštelpās, pielietojot dažādas apkures sistēmas, koka detaļu savienojumu vietās var rasties mikroskopiskas plaisas. Koka materiālu izplēšanās vai saraušanās rezultātā var rasties nelielas atšķirības priekšmetu vispārējos izmēros.
MĒBEĻU TĪRĪŠANA
 • Masīvkoka mēbeles tīra ar mīkstu, mitru lupatiņu. Vajadzības gadījumā pielietojiet parasti pielietojamos neabrasīvus koka virsmu tīrīšanai paredzētos tīrīšanas līdzekļus, izšķīdinot tos ūdenī.
 • No naturālās ādas mēbeles tīrīt ar sausu vai viegli samitrinātu lupatiņu.
 • Nubuka ādu tīrīt ar putekļu sūcēju un problēmās vietas tīrīt ar suku.
 • Lai izvairītos no ūdens bojājumiem un traipu ieēšanās, nekavējoties notīrīt uz mēbelēm nokļuvušos netīrumus. Ļoti svarīgi ir pēc šādas tīrīšanas mēbeļu virsmu nekavējoties nosusināt.
 • Mēbeļu atsvaidzināšanai lietojiet pārdošanā esošos mēbeļu apkopes līdzekļus, ievērojot uz to iepakojuma sniegtās pielietošanas sfēras un lietošanas instrukciju. Nekādā gadījumā nedrīkst pielietot spēcīgas iedarbības (amonjaku, alkoholu vai mīkstinātājus saturošus) tīrīšanas līdzekļus.
 • Noteikti būtu jāizvairās no alkohola, kafijas un citu ar spēcīgām krāsām vielu ilgstoša tieša kontakta ar mēbelēm. Izvairieties no mēbeļu bojāšanas ar asiem priekšmetiem. Mēbeļu garantija nav spēkā mehānisko, šķidrumu un karstuma bojājumu gadījumā.
 • Mīksto mēbeļu tīrīšanā vislabāko rezultātu sasniedz pielietojot atbilstošus tīrīšanas pakalpojumus sniedzošo speciālistu/uzņēmumu pakalpojumus.
MĒBEĻU PIELIETOŠANA
 • Uz mēbeļu durvīm un atvilktnēm nedrīkst kārt dažādus priekšmetus. Lai izvairītos no skapju durvju eņģu un atvilktņu deformēšanās, durvis un atvilktnes ir jāaizver mierīgi un jātur aizvērtas. 
 • Uz mēbelēm nedrīkst novietot karstus priekšmetus bez īpašiem paliktņiem. Uz mēbelēm nokļuvušais skaidrums ir nekavējoties jānosusina ar tīru mīkstu lupatiņu.
 • Ja mēbeļu savienojumos, kur ir pielietoti savilkņi, bultskrūves vai skrūves, ir radušās atstarpes, tās ir laiku pa laikam jāpievelk.
 • Griežot uz masīvkoka galda lietojiet griežamo dēlīti.
 • Pārvietojot mēbeles no vienas uz otru vietu, tas nedrīkst vilkt, bet ir jāceļ. Vilkšanas rezultātā var deformēties mēbeļu savienojumu vietas.
GARANTIJA
 • Mūsu veikalā nopirktajiem SKANO produktiem ir spēkā divu gadu garantija, kuras termiņš sākas no preces piegādes dienas. Garantija ir spēkā attiecībā uz iespējamajiem ražošanas defektiem ar noteikumu, ka izstrādājuma uzstādīšanā ir ievērota uz iepakojuma esošā salikšanas instrukcija un izstrādājums ir pielietots pēc nolūka. 
 • Lai realizētu savas no garantijas izrietošās tiesības, par garantijas laikā atklātajiem trūkumiem Jums jāpaziņo SKANO vismaz viena mēneša laikā pēc defekta atklāšanas, iesniedzot rakstisku pretenziju SKANO veikalam pa E-pastu vai griežoties tieši SKANO veikalā. Pretenzijā ir jābūt atzīmētam defektā izstrādājuma nosaukumam, detaļas nosaukumam un bojājuma aprakstam. 
 • Pretenzijai ir jāpievieno SKANO izsniegtā rēķina kopija.
 • SKANO nedod garantiju koksnes un ādas toņu izmaiņām. Tā kā šo mēbeļu vai to detaļu izgatavošanā ir pielietoti dabīgi materiāli, tad to toņos laika gaitā var rasties izmaiņas, kuras galvenokārt rada gaismas iedarbība uz virsmām.
Garantijas laikā SKANO izlabo vai aizvieto visas defektās detaļas vai izstrādājumus iespējami ātri, bet ne vēlāk, kā 60 kalendāro dienu laikā (par garāku periodu nekavējoties informē klientu) no pretenzijas iesniegšanas SKANO.

GARANTIJA NAV SPĒKĀ, JA:
 • Mēbeles nav lietotas atbilstoši to nolūkam un nav ievērotas lietošanas instrukcijas prasības un ieteikumi.
 • Mēbelei ir pievienota tai sākumā neparedzēta detaļa.
 • Mēbeles bojājumi ir radušies ar to neprasmīgas apiešanās, uzglabāšanas vai transportēšanas rezultātā. 
 • Mēbeles ir pircējs vai trešā persona remontējusi.
 • Mēbeles ir nepareizi apkoptas.
 • Mēbeles ir nepareizi samontētas.
GARANTIJA NAV SPĒKĀ UZ:
 1. Dabīgo dilumu un izbalēšanu.
 2. Dabisko materiālu atšķirību tekstūrā un krāsas toņos.
 3. Apkopes darbiem, kuru vajadzība atklājas tikai garantijas laikā.
 4. Viegli plīstošajiem materiāliem (stiklu, mākslīgajiem materiāliem utt.).